Ledige bryllupsbiler 2022 – bookingkalender på alle bilerne.

Rolls-Royce
Silver Wraith 1948

DatoOptaget
26.3X
2.4
9.4X
16.4
23.4
30.4
7.5
14.5
21.5
28.5
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7X
9.7
16.7
23.7
30.7
6.8X
13.8
20.8X
27.8
3.9
10.9X
17.9
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10

Rolls-Royce
Silver Cloud II 1962

DatoOptaget
26.3X
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4X
7.5
14.5X
21.5
X
28.5X
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7
9.7X
16.7
23.7
30.7
6.8
13.8X
20.8
27.8
3.9X
10.9
17.9
24.9
1.10X
8.10
15.10
22.10
29.10

Rolls-Royce
Silver Shadow 1968

DatoOptaget
26.3
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4
7.5
14.5X
21.5
28.5
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7X
9.7
16.7
23.7
30.7
6.8
13.8
20.8
27.8
3.9
10.9
17.9
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10

Rolls-Royce
Silver Wraith II 1977

DatoOptaget
26.3
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4
7.5
14.5
22.5
28.5
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7
9.7
16.7
23.7
30.7
6.8
13.8
20.8
27.8
3.9X
10.9
17.9X
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10

Ford
Galaxie 500 1965

DatoOptaget
26.3
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4
7.5
14.5X
21.5
28.5
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7
9.7
16.7
23.7
30.7
6.8
13.8
20.8
27.8
1.9
10.9
17.9
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10

Rolls-Royce

Silver Cloud 1957

DatoOptaget
26.3X
2.4
9.4
16.4
23.4
30.4
7.5
14.5
21.5
28.5X
4.6
11.6
18.6
25.6
2.7X
9.7
16.7
23.7
30.7X
6.8
13.8
20.8
27.8
3.9
10.9
17.9
24.9
1.10
8.10
15.10
22.10
29.10

Chevrolet
Corvette 1962

DatoOptaget
Lørdag 23.4
Søndag 24.4
Lørdag 30.4
Søndag 1.5
Lørdag 7.5
Søndag 8.5
Fredag 13.5 (Bededag)
Lørdag 14.5
Søndag 15.5X
Lørdag 21.5
Søndag 22.5
Lørdag 28.5
Søndag 29.5
Lørdag 4.6
Søndag 5.6
Lørdag 11.6
Søndag 12.6
Lørdag 18.6
Søndag 19.6
Lørdag 25.6
Søndag 26.6