Ledige bryllupsbiler 2018 – bookingkalender på alle bilerne

Rolls-Royce
Silver Wraith 1948

DatoOptaget
14.4
21.4X
28.4
5.5X
12.5
19.5
26.5
2.6
9.6
16.6
23.6
30.6
7.7
14.7
21.7
28.7
4.8X
11.8
18.8X
25.8
1.9X
8.9
15.9X
22.9
29.9
6.10
13.10

Rolls-Royce
Silver Cloud II 1962

DatoOptaget
14.4X
21.4
28.4
5.5X
12.5
19.5
26.5
2.6X
9.6
16.6
23.6
30.6X
7.7
14.7
21.7
28.7
4.8X
11.8X
18.8X
25.8X
1.9
8.9
15.9X
22.9
29.9
6.10
13.10

Rolls-Royce
Silver Shadow 1968

DatoOptaget
14.4
21.4
28.4
5.5
12.5
19.5
26.5
2.6
9.6
16.6
23.6X
30.6X
7.7
14.7
21.7
28.7
4.8X
11.8
18.8X
25.8
1.9
8.9X
15.9
22.9
29.9
6.10
13.10

Rolls-Royce
Silver Wraith II 1977

DatoOptaget
14.4
21.4
28.4
5.5
12.5
19.5
26.5
2.6
9.6
16.6
23.6
30.6
7.7
14.7
21.7
28.7
4.8
11.8X
18.8
25.8
1.9
8.9
15.9
22.9
29.9
6.10
13.10

Ford
Galaxie 500 1965

DatoOptaget
14.4
21.4
28.4
5.5
12.5
19.5
26.5
2.6
9.6
16.6X
23.6
30.6
7.7
14.7
21.7
28.7
4.8X
11.8
18.8
25.8
1.9
8.9
15.9
22.9X
29.9
6.10
13.10

Chevrolet
Corvette 1962

DatoOptaget
Søndag 15.4X
Søndag 22.4
Fredag 27.4 (Bededag)
Søndag 29.4X
Søndag 6.5
Søndag 13.5
Søndag 20.5
Søndag 27.5