Ledige bryllupsbiler 2017 – bookingkalender på alle bilerne

Rolls-Royce
Silver Wraith 1948

DatoOptaget
29.4
6.5X
13.5
20.5X
27.5
3.6X
10.6X
17.6
24.6
1.7X
8.7X
15.7
22.7
29.7X
5.8
12.8X
19.8X
26.8
2.9
9.9
16.9
23.9
30.9
7.10X
14.10
21.10
28.10

Rolls-Royce
Silver Cloud II 1962

DatoOptaget
29.4
6.5
13.5
20.5X
27.5X
3.6X
10.6
17.6
24.6
1.7
8.7X
15.7X
22.7X
29.7
5.8X
12.8X
19.8
26.8X
2.9
9.9
16.9X
23.9
30.9
7.10
14.10
21.10
28.10

Rolls-Royce
Silver Shadow 1968

DatoOptaget
29.4
6.5X
13.5
20.5
27.5
3.6
10.6
17.6X
23.6
1.7
8.7
15.7X
22.7
29.7
5.8
12.8
19.8
26.8
2.9
9.9
16.9
23.9
30.9
7.10
14.10
21.10
28.10

Rolls-Royce
Silver Wraith II 1977

DatoOptaget
29.4
6.5
13.5
20.5
27.5
3.6
10.6
17.6X
24.6
1.7
8.7
15.7
22.7
29.7
5.8
12.8
19.8
26.8
2.9
9.9
16.9
23.9
30.9
7.10
14.10
21.10
28.10

Ford
Galaxie 500 1965

DatoOptaget
29.4
6.5
13.5X
20.5
27.5
3.6
10.6
17.6
24.6
1.7
8.7
15.7
22.7
29.7
5.8
12.8
19.8
26.8
2.9
9.9
16.9
23.9
30.9
7.10
14.10
21.10
28.10

Chevrolet
Corvette 1962

DatoOptaget
Søndag 30.4
Søndag 7.5
X
Fredag 12.5 (Bededag)
Søndag 14.5X
Søndag 21.5
Søndag 28.5