Ledige bryllupsbiler 2020 – bookingkalender på alle bilerne

Rolls-Royce
Silver Wraith 1948

DatoOptaget
29.2
7.3
14.3
21.3
28.3
4.4X
11.4
18.4X
25.4
2.5
9.5
16.5
23.5
30.5
6.6
13.6
20.6
27.6
4.7
11.7
18.7
25.7X
1.8X
8.8
15.8
22.8X
29.8
5.9
12.9
19.9
26.9
3.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Rolls-Royce
Silver Cloud II 1962

DatoOptaget
29.2
7.3X
14.3
21.3
28.3
4.4X
11.4X
18.4
25.4
2.5
9.5X
16.5
23.5X
30.5
6.6X
13.6
20.6X
27.6
4.7
11.7
18.7X
25.7
1.8
8.8X
15.8
22.8X
29.8X
5.9
12.9
19.9
26.9
3.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Rolls-Royce
Silver Shadow 1968

DatoOptaget
29.2X
7.3
14.3
21.3
28.3
4.4
11.4
18.4
25.4
2.5
9.5
16.5
23.5
30.5
6.6
13.6
20.6
27.6
4.7X
11.7
18.7
25.7
1.8
8.8X
15.8
22.8
29.8
5.9
12.9
19.9X
26.9
3.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Rolls-Royce
Silver Wraith II 1977

DatoOptaget
29.2
7.3
14.3
21.3
28.3
4.4
11.4
18.4
25.4
2.5
9.5
16.5
23.5
30.5
6.6X
13.6
20.6
27.6
4.7
11.7
18.7
25.7
1.8
8.8
15.8
22.8X
29.8
5.9
12.9
19.9
26.9
3.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Ford
Galaxie 500 1965

DatoOptaget
29.2
7.3
14.3
21.3
28.3
4.4
11.4
18.4
25.4
2.5
9.5
16.5
23.5
30.5
6.6
13.6
20.6
27.6
4.7
11.7
19.7
25.7
1.8
8.8
15.8
22.8
29.8
5.9
12.9
19.9
26.9
3.10
10.10
17.10
24.10
31.10

Chevrolet
Corvette 1962

DatoOptaget
Søndag 5.4
Søndag 12.4
Søndag 19.4
Søndag 26.4
Søndag 3.5
Fredag 8.5 (Bededag)
Søndag 10.5
Søndag 17.5
Søndag 24.5
Søndag 31.5